บริษัท คริปโตเทค จำกัด
ฝ่ายบริการลูกค้า
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาด
บริษัทคู่ค้าของเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อเรา
       เป้าหมายหลักของการบริการลูกค้า คือ การให้ความสำคัญและการบริการที่ดีต่อลูกค้า บริษัท คริปโตเทค เล็งเห็นถึงความสำคัญที่มีต่อความต้องการของลูกค้าในเรื่อง ความถูกต้อง รวดเร็ว และความมีเสถียรภาพของระบบงานของลูกค้าเป็นหลัก มาใช้ในการพัฒนาบริหารการบริการของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดการบริการลูกค้า
  • สามารถให้การบริการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง...
  • ให้การบริการการแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบ Remote Access...
  • ให้บริการเครื่องแทนหรือ มีคุณสมบัติเดียวกันในระหว่างการดำเนินการซ่อมบำรุง...
  • ให้การบริการแก้ปัญหา ณ ที่ตั้งของอุปกรณ์ (On-site Service)...
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (Service Charge)...
  • ระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 8:30 น - 17:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี...
  • ให้บริการ Update ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์และ เทคโนโลยีต่างๆ...
  • ให้บริการปรับปรุงแก้ไข Firmware ของอุปกรณ์ ถ้าทางผู้ผลิดได้ออก Firmware Version ใหม่ๆ...
บริษัท คริปโตเทค เล็งเห็นถึงการใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้าดำเนินต่อไปอย่างไม่ติดขัด และไม่ต้องเสียเวลารออุปกรณ์ที่ส่งซ่อมเป็นเวลานานๆ ทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ถ้าอุปกรณ์ของลูกค้าเสียและใช้งานไม่ได้.

หน้าแรกเกี่ยวกับเราSecure WEBLoad balanceVPNAnti SpamRibbon & Label
บริษัท คริปโตเทค จำกัด