บริษัท คริปโตเทค จำกัด
Anti Spam
MailFoundry

    บริษัทฯให้บริการการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษา ในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยทีมงานผู้ชำนาญ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของ การป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งทาง Intranet, Internet ตลอดจนการจัดเก็บ log ในการทำงานต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ปี 2550

 


หน้าแรกเกี่ยวกับเราSecure WEBLoad balanceVPNAnti SpamRibbon & Label
บริษัท คริปโตเทค จำกัด