บริษัท คริปโตเทค จำกัด
Qno VPN Security Router
Qno SSL VPN Security Router
Qno Software
Qno VPN Security Router

      Qno VPN Security Router  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างความสามารถในการปกป้องระบบเครือข่ายและข้อมูลขององค์กรของท่านจากการโจมตีทั้งภายในภายนอก  เหมาะสำหรับองค์กรที่มีแฟรนส์ไซส์ตามจุดต่างๆ หรือบริษัทที่มีโรงงานของตัวเองอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ  อุปกรณ์ Qno VPN นี้สามารถรองรับการทำ VPN ระหว่างบริษัทแม่กับแฟรนส์ไซส์ หรือระหว่างสำนักงานใหญ่กับโรงงานของตัวเอง  มีรูปแบบการทำ VPN หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น IPSec,PPTP และ SSL เป็นต้น ทำให้องค์กรสามารถเชือมต่อและติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย 

ทำไมต้องใช้ Qno VPN Security Router ?

     1)  สามารถป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดีจากภายนอก(Cracker)  เข้าสู่ภายในองค์กรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งเฝ้าดูพฤติกรรมของคนภายในว่ามีการใช้งานแอพพลิเคชั่นใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อระบบเรา  และช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตี โจรกรรมข้อมูล หรือทำลายข้อมูล เป็นต้น

    2)  สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ให้เหมาะสมกับองค์กร เช่น การกำหนดบริการที่อนุญาตให้ใช้งานได้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้เท่านั้น การควบคุมป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง เป็นต้น

    3)  ช่วยควบคุมหรือกำหนดค่าการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ตามบริการที่กำหนดไว้  เพื่อควบคุมแบนด์วิดท์ให้เหมาะสมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กร(Bandwidth Management) และให้ความสำคัญกับแอพพลิเคชั่นขององค์กรที่มีความจำเป็นต้องใช้แบนด์วิดท์อย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินและแข่งขันทางธุรกิจ

   4)  ทำการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างกัน ที่เรียกว่าการทำ VPN(Virtual Private Network) ซึ่งสามารถรองรับการทำงานหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำ VPN ระหว่าง server กับ server  หรือการทำ VPN ระหว่างผู้ใช้งานภายนอกกับ server ขององค์กร

   5)  ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย  ทำให้ระบบเครือข่ายของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   6)  สามารถทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์ Qno sniff Professinal ในการเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละคนในระบบเครือข่าย(Log) 

ลักษณะเด่นของอุปกรณ์ Qno VPN Security Router

ที่เหนือกว่าอุปกรณ์แบบเดียวกันยี่ห้ออืนๆ

      QVM Smartlink  ได้ถูกออกแบบมาอย่างฉลาด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน VPN ได้ง่ายและเชื่อมต่อ VPN ได้อย่างรวดเร็ว  โดยที่ไม่ต้องใส่ค่า Parameter เริ่มต้นเป็นจำนวนมาก เพียงแค่ใส่ค่า Parameter เริ่มต้น 3 อันดังนี้ username,password และ ip address เท่านั้น  ก็สามารถใช้งาน VPN ได้เลย

      ฟังก์ชันพิเศษอีกอันก็คือ Qno key  เป็นอุปกรณ์ USB ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานการเชื่อมต่อ VPN ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กรเชื่อมต่อเข้ามาในระบบเครือข่ายขององค์กร  โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคอนฟิกการใช้งาน VPN ใดๆเลยบนเครื่องของตัวเอง เพียงแค่เสียบ Qno key เข้าไปก็สามารถใช้งาน VPN ได้เลย  ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ VPN ระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็วอีกด้วย 

 

@Family

 

ตัวอย่างการใช้งาน

การนำ Qno VPN Security Router เข้ามาใช้งานในระบบเครือข่าย

การใช้งาน VPN เชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับโรงงานหรือบริษัทในเครือ

การใช้งาน VPN เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กรกับServerขององค์กร


หน้าแรกเกี่ยวกับเราSecure WEBLoad balanceVPNAnti SpamRibbon & Label
บริษัท คริปโตเทค จำกัด