บริษัท คริปโตเทค จำกัด
Cymphonix
Cymphonix

     Cymphonix  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันสปายแวร์และไวรัสจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือป้องกันมิให้มีการแพร่กระจายสปายแวร์และไวรัสภายในองค์กร  นอกจากจะช่วยในการป้องกันระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยจากสปายแวร์และไวรัสแล้ว  Cymphonix ยังทำหน้าที่ในการติดตามและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ภายในองค์กร ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

     ลักษณะเด่นของการใช้งานอุปกรณ์ Cymphonix

1)  มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน ได้มากกว่าเก้าสิบวันตามกฎหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

2)  มีระบบควบคุมบริหารจัดการการใช้งานแบนด์วิดท์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดการในส่วนการใช้งานแบนด์วิดท์ของแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานและการใช้งานแบนด์วิดท์ของผู้ใช้งานแต่ละคน(QOS)

3)  มีระบบควบคุม ป้องกัน และตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ผู้ใช้งานคนไหนกำลังใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้อยู่  เริ่มใช้งานเมื่อไหร่  ใช้ปริมาณแบนด์วิดท์เท่าไหร่  และมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นใดบ้างที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายของท่าน

4)  สามารถป้องกันการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ไม่เหมาะสมเพราะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบนด์วิดท์โดยรวม เช่น P2P,MSN,GoogleTalk และ BitTorrent เป็นต้น  อีกทั้งยังป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการนำพามาซึ่ง Spyware และ Virus เข้ามาในระบบเครือข่ายของท่าน

5)  สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายประเภทอื่นๆได้  โดยไม่ต้องไปแก้ไขค่าคอนฟิกใดๆของระบบเครือข่ายเลย  เพราะ Cymphonix เป็นอุปกรณ์ประเภท Bridging Mode คือเป็นอุปกรณ์ที่นำไปตั้งขวางกับระบบเครือข่ายได้ โดยส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายเดิมเลย

6)  มีราคาถูกเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันยี่ห้ออื่นๆ และคิดราคาการใช้งานตาม Licence โดยดูจากปริมาณความต้องการที่จะตรวจสอบและปกป้องระบบเครือข่ายของท่าน

    Family

Network Composer EX350 model show

ตัวอย่างการใช้งาน

ภาพการใช้งาน Cymphonix ในระบบเครือข่าย

 

รายงานการใช้งานแบนด์วิดท์ในส่วนของ Download,Upload และภาพรวม  บ่งบอกถึงภาพรวมของการใช้งานแบนด์วิดท์ในแต่ละแอพพลิเคชั่น

 

รายงานภาพรวมพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน   โดยแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่การใช้งาน

 

ายงานในส่วนของการป้องกัน Spyware ที่มากับเว็บไซต์  ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะบล็อกการใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงไดทันที 


หน้าแรกเกี่ยวกับเราSecure WEBLoad balanceVPNAnti SpamRibbon & Label
บริษัท คริปโตเทค จำกัด