บริษัท คริปโตเทค จำกัด
AscenLink
AscenLink

       ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่  ต่างก็มีความต้องการที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่หลุดบ่อย  ซึ่งมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก  ทำให้บริษัทหรือธุรกิจต่างๆหันมาใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งผู้ให้บริการ(ISP)  เพื่อแก้ปัญหาความไม่เสถียรของเครืข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการและคงความต่อเนื่องของธุรกิจของตนเองต่อไปได้  แต่การที่บริษัทมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งผู้ให้บริการ  โดยส่วนใหญ่มักจะใช้งานเป็นลิงค์สำรอง  ทำให้บริษัทใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่ลงทุนไป  ดังนั้นอุปกรณ์ AscenLink เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สามารถลิงค์อินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่าและสามารถตอบสนองความต้องการของระบบเครือข่ายของท่านได้อย่างครบถ้วน

ลักษณะเด่นของอุปกรณ์ AscenLink

ประสิทธิภาพ(Performance)ในการใช้งานลิงค์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   1)  มีระบบการจัดการ WAN Link ที่มีมากกว่า 1 WAN Link ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยสามารถกระจายการรับส่งข้อมูล(Inbound-Outbound Load-Balancing) ให้กับ WAN Link ทุกลิงค์อย่างเหมาะสม  ทำให้ระบบเครือข่ายของท่านสามารถรับส่งข้อมูลที่มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้อ WAN Link มาเพิ่มความเร็วให้กับระบบ

 

    2)  นอกจากจะมีการทำ Load-Balancing ของ Internet Link แล้ว  ยังมีระบบที่ใช้ในการทำ Load-Balancing ของเครื่อง Server ที่ให้บริการต่างๆ เช่น Web,ERP,Mail เป็นต้น  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคอขวดจากการที่มีผู้ใช้ภายนอกเข้ามาดึงข้อมูลที่ต้องการเป็นจำนวนมาก จนทำให้เครื่อง Server ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทัน

    3)  มีการจัดการหรือกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบงานว่า  แอพพลิเคชั่นแต่ละตัวมีความต้องการแบนด์วิดท์เท่าไหร่  ความเร่งด่วนในการใช้งานมีลำดับคิวที่เท่าไหร่  หรือมีใครกำลังใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นหรือใช้แบนด์วิดท์เป็นจำนวนมาก  ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น อุปกรณ์ AscenLink สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ระบบ Bandwidth Management

ความมั่นคงในการใช้งานระบบเครือข่าย(Availability)

    1)  มีระบบที่ช่วยในการตรวจสอบว่าระบบเครือข่ายของเรามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่  ถ้าพบว่าลิงค์อินเทอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง  ตัวอุปกรณ์ AscenLink จะทำการสลับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังลิงค์สำรองทันที  ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดเวลา เราเรียกระบบนี้ว่า WAN Link health checks

    2)  มีระบบ High Availability ที่ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาจากการที่อุปกรณ์ AscenLink เกิดความขัดข้อง  สามารถสลับไปใช้งานอุปกรณ์ AscenLink ตัวสำรองได้  ทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

Family

ตัวอย่างการใช้งาน

ภาพการใช้งาน AscenLink ในระบบเครือข่าย

 

รายงานสถิติการใช้งานแบนด์วิดท์โดยรวมของระบบเครือข่าย

 

รายงานปริมาณแบนด์วิดท์ที่ใช้งานในแต่ละหน่วยงาน ในหน้า  Link Report

 

 

รายงานปริมาณ Traffic ที่วิ่งในแต่ละช่วงเวลาของระบบเครือข่าย ในหน้า Link Report


หน้าแรกเกี่ยวกับเราSecure WEBLoad balanceVPNAnti SpamRibbon & Label
บริษัท คริปโตเทค จำกัด